نمایش 1–12 از 87 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

بلبرینگ Bearing-T-Z-05

350,000 ریال
ارتفاع کل6میلیمتر قطر خارجی 27 میلیمتر قطر داخلی 6 میلیمتر

بلبرینگ Bearing-T-Z-04

300,000 ریال
ارتفاع کل7 میلیمتر قطر خارجی 24 میلیمتر قطر داخلی 9 میلیمتر

بلبرینگ Bearing-T-Z-02

250,000 ریال
ارتفاع کل 4 میلیمتر قطر خارجی 13 میلیمتر قطر داخلی 5 میلیمتر

بلبرینگ Bearing-T-Z-01

250,000 ریال
ارتفاع کل 3 میلیمتر قطر خارجی 9 میلیمتر قطر داخلی 5 میلیمتر

بلبرینگ Bearing-T-Z-03

250,000 ریال
ارتفاع کل6 میلیمتر قطر خارجی 18 میلیمتر قطر داخلی 8 میلیمتر

Ball87

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 7 میلیمتر قطر خارجی 32 میلیمتر قطر داخلی 25 میلیمتر

Ball86

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 25 میلیمتر قطر خارجی 15 میلیمتر قطر داخلی 6 میلیمتر

Ball85

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 25 میلیمتر قطر خارجی 15 میلیمتر قطر داخلی 6 میلیمتر

Ball84

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 3 میلیمتر قطر خارجی 9 میلیمتر قطر داخلی 5 میلیمتر

Ball83

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 25 میلیمتر قطر خارجی 15 میلیمتر قطر داخلی 6 میلیمتر

Ball82

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 18 میلیمتر قطر خارجی 15 میلیمتر قطر داخلی 6 میلیمتر

Ball81

برای قیمت تماس بگیرید
ارتفاع کل 7 میلیمتر قطر خارجی 47 میلیمتر قطر داخلی 35 میلیمتر