در حال نمایش 5 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

هیت سینک HeatSink-14-05

350,000 ریال
نام محصول: هیت سینک HeatSink-14-05 طول: 46 (mm) عرض: 46 (mm) ارتفاع: 12.5 (mm) وزن: 14 گرم

هیت سینک HeatSink-10/6-04

265,000 ریال
نام محصول: هیت سینک HeatSink-10/6-04 طول: 29 (mm) عرض: 25 (mm) ارتفاع: 11 (mm) وزن: 10.6 گرم

هیت سینک HeatSink-8/9-02

220,000 ریال
نام محصول: هیت سینک HeatSink-8/9-02 طول: 38 (mm) عرض: 24 (mm) ارتفاع: 1.2 (mm) وزن: 8.9 گرم

هیت سینک HeatSink-7/5-01

150,000 ریال
نام محصول: هیت سینک HeatSink-7/5-01 طول: 26 (mm) عرض: 13 (mm) ارتفاع: 20 (mm) وزن: 7.5 گرم

هیت سینک HeatSink-4-03

100,000 ریال
نام محصول: هیت سینک HeatSink-4-03 طول: 30 (mm) عرض: 25 (mm) ارتفاع: 12.5 (mm) وزن: 4 گرم