نمایش 1–12 از 58 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

موتور گیربکس ولتاژ (12-24) DC-M-G-05

5,000,000 ریال
نام محصول موتور گیربکس ولتاژ (12-24) DC-M-G-05 قطر شفت (mm) 8 طول شفت (mm) 18 ولتاژ (12-24) آمپر 170-85 RPM

موتور گیربکس ولتاژ (24) DC-M-G-09

4,000,000 ریال
نام محصول موتور گیربکس ولتاژ (24) DC-M-G-09 قطر شفت (mm) 4 طول شفت (mm) 10 ولتاژ 24 آمپر 60 RPM

موتور گیربکس بوهلر Buhler آلمان ولتاژ (12-24) DC-M-G-11

3,500,000 ریال
نام محصول موتور گیربکس بوهلر Buhler آلمان ولتاژ (12-24) DC-M-G-11 قطر شفت (mm) 6 طول شفت (mm) 4 ولتاژ (12-24)

موتور گیربکس ولتاژ (12) DC-M-G-16

3,500,000 ریال
نام محصول موتور گیربکس ولتاژ (12) DC-M-G-16 قطر شفت (mm) 5 طول شفت (mm) 21 ولتاژ 12 آمپر 130 RPM

موتور گیربکس ولتاژ (12-24) DC-M-G-07

3,000,000 ریال
نام محصول موتور گیربکس ولتاژ (12-24) DC-M-G-07 قطر شفت (mm) 5 طول شفت (mm) 9 ولتاژ 12-24 آمپر 150-300 RPM

موتور گیربکس ولتاژ (9) DC-M-G-12

2,800,000 ریال
نام محصول موتور گیربکس ولتاژ (9) DC-M-G-12 قطر شفت (mm) 5 طول شفت (mm) 14 ولتاژ 9 آمپر 150 RPM

موتور گیربکس ولتاژ (12) DC-M-G-03

2,000,000 ریال
نام محصول موتور گیربکس ولتاژ (12) DC-M-G-03 قطر شفت (mm) 6 طول شفت (mm) 22 ولتاژ 12 آمپر 20 RPM

موتور گیربکس خورشیدی بوهلر Buhler آلمان ولتاژ (12) DC-M-G-10

1,800,000 ریال
نام محصول موتور گیربکس خورشیدی بوهلر Buhler آلمان ولتاژ (12) DC-M-G-10 قطر شفت (mm) 6 طول شفت (mm) 5 ولتاژ

موتور گیربکس دو طرفه ژاپنی ولتاژ (1.5-6) DC-M-G-14

1,000,000 ریال
نام محصول موتور گیربکس دو طرفه ژاپنی ولتاژ (1.5-6) DC-M-G-14 قطر شفت (mm) 2 طول شفت (mm) 30 ولتاژ 1.5-6

موتور گیربکس زرد دو شفت خارجی DC-M-G-43

700,000 ریال
نام محصول: موتور گیربکس زرد دو شفت خارجی DC-M-G-43 قطر شفت: 5.3 (mm) طول شفت: 9 (mm) ولتاژ: 3-6 آمپر:

موتور گیربکس زرد دو شفت DC-M-G-27

550,000 ریال
نام محصول: موتور گیربکس زرد دو شفت DC-M-G-27 قطر شفت: 5.3 (mm) طول شفت: 9 (mm) ولتاژ: 12-24 آمپر: 30

موتور گیربکس زرد تک شفت موتور طلایی DC-M-G-45

550,000 ریال
نام محصول: موتور گیربکس زرد تک شفت موتور طلایی DC-M-G-45 قطر شفت: 5.3 (mm) طول شفت: 9 (mm) ولتاژ: 1.5-3