نمایش 1–12 از 32 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

پروانه حلزونی Impeller-4-100

350,000 ریال
ارتفاع: 28 میلیمتر قطر خارجی: 73 میلیمتر قطر شفت: 4 میلیمتر

پروانه حلزونی Impeller-5-102

350,000 ریال
ارتفاع: 25 میلیمتر قطر خارجی: 80 میلیمتر قطر شفت: 5 میلیمتر

پروانه حلزونی Impeller-4-98

150,000 ریال
ارتفاع: 24 میلیمتر قطر خارجی: 75 میلیمتر قطر شفت: 4 میلیمتر

پروانه حلزونی Impeller-4-101

150,000 ریال
ارتفاع: 20 میلیمتر قطر خارجی: 77 میلیمتر قطر شفت: 4 میلیمتر

پروانه حلزونی Impeller-4-99

150,000 ریال
ارتفاع: 25 میلیمتر قطر خارجی: 72 میلیمتر قطر شفت: 4 میلیمتر

پروانه حلزونی Impeller-4/5-103

150,000 ریال
ارتفاع: 20 میلیمتر قطر خارجی: 74 میلیمتر قطر شفت: 4.5 میلیمتر

پروانه (PC) Impeller-3-97

100,000 ریال
ارتفاع: 15 میلیمتر قطر خارجی: 75 میلیمتر قطر شفت: 3 میلیمتر