نمایش 1–12 از 273 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

WH14

500,000 ریال
قطر خارجی142mm قطر داخلی9mm ارتفاع 42.5mm لاستیکی

WH05

450,000 ریال
قطر خارجی 50mm قطر داخلی 7.7mm ارتفاع18mm فلزی

پولی تایم Time Gear-B2-B3-B4-07

400,000 ریال
نام محصول: پولی تایم Time Gear-B2-B3-B4-07 قطر خارجی: (mm) 13.5/19 قطر داخلی: (mm) 8 ارتفاع: (mm) 18

پولی تایم Time Gear-B2-B3-B4-06

400,000 ریال
نام محصول: پولی تایم Time Gear-B2-B3-B4-06 قطر خارجی: (mm) 15.5/20 قطر داخلی: (mm) 8 ارتفاع: (mm) 19

WH15

400,000 ریال
قطر خارجی 131mm قطر داخلی 8.5mm ارتفاع 31.5mm پلاستیکی

WH12

400,000 ریال
قطر خارجی 99mm قطر داخلی 6mm ارتفاع 37mm پلاستیکی

پولی تایم Time Gear-B2-B3-B4-08

350,000 ریال
نام محصول: پولی تایم Time Gear-B2-B3-B4-08 قطر خارجی: (mm) 17.5/14 قطر داخلی: (mm) 6 ارتفاع: (mm) 10

پولی تایم Time Gear-B2-B3-B4-05

300,000 ریال
نام محصول: پولی تایم (T 1.5) Time Gear-B2-B3-B4-05 قطر خارجی: (mm) 17 قطر داخلی: (mm) 5 ارتفاع: (mm) 10