نمایش 1–12 از 32 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

مگنت (آهنربا) کربنی MG-C-28

80,000 ریال
نام محصول: مگنت (آهنربا) کربنی MG-C-28 طول: 27 (mm) عرض: 10 (mm) ارتفاع: 6 (mm)

مگنت (آهنربا) کربنی MG-C-25

50,000 ریال
نام محصول: مگنت (آهنربا) کربنی MG-C-25 قطر خارجی:38 (mm) قطر داخلی: 32 (mm) ارتفاع: 16 (mm)

مگنت (آهنربا) کربنی MG-C-18

40,000 ریال
نام محصول: مگنت سرامیکی MG-C-18 قطر خارجی: 19 (mm) قطر داخلی: 6 (mm) ارتفاع: 17 (mm)

مگنت (آهنربا) کربنی MG-C-17

40,000 ریال
نام محصول: مگنت سرامیکی MG-C-17 طول: 21 (mm) عرض: 12 (mm) ارتفاع: 4 (mm)

مگنت(آهنربا) کربنی MG-C-05

40,000 ریال
نام محصول: مگنت سرامیکی MG-C-05 قطر داخلی: 8 (mm) قطر خارجی: 17 (mm) ارتفاع: 4 (mm)

مگنت (آهنربا) کربنی MG-C-16

30,000 ریال
نام محصول: مگنت سرامیکی MG-C-16 طول: 24 (mm) عرض: 7 (mm) ارتفاع: 5 (mm)

مگنت (آهنربا) کربنی MG-C-24

25,000 ریال
نام محصول: مگنت (آهنربا) کربنی MG-C-24 طول:21 (mm) عرض: 13 (mm) ارتفاع: 8 (mm)