نمایش 1–12 از 16 نتیجه

فیلتر های فروشگاه

استپر موتور ژاپنی نما(23) Stepper-M-S-20

18,000,000 ریال
نام محصول استپر موتور ژاپنی نما(23) Stepper-M-S-20 طول (mm) 80 نما (mm) 23 تعداد سیم 6 قطر شفت (mm) 6

استپر موتور ژاپن نما (23) Stepper-M-S-26

15,000,000 ریال
نام محصول استپر موتور ژاپن نما (23) Stepper-M-S-26 طول (mm) 76 نما (mm) 23 تعداد سیم 4 قطر شفت (mm)

استپر موتور ژاپن دوشفت نما (23) Stepper-M-S-10

12,000,000 ریال
نام محصول استپر موتور ژاپن دوشفت نما (23) Stepper-M-S-10 طول (mm) 54 نما (mm) 23 تعداد سیم 5 قطر شفت

استپر موتور نما (23) Stepper-M-S-09

10,000,000 ریال
نام محصول استپر موتور نما (23) Stepper-M-S-09 طول (mm) 56 نما (mm) 23 تعداد سیم 8 قطر شفت (mm) 6

استپر موتور ژاپنی (نما 23) Stepper-M-S-17

9,500,000 ریال
نام محصول استپر موتور ژاپنی (نما 23) Stepper-M-S-17 طول (mm) 56 نما (mm) 23 تعداد سیم 6 قطر شفت (mm)

استپرموتور ژاپنی داری شفت دوم تسمه خور نما(23) Stepper-M-S-16

9,500,000 ریال
نام محصول استپرموتور ژاپنی داری شفت دوم تسمه خور نما(23) Stepper-M-S-16 طول (mm) 69 نما (mm) 23 تعداد سیم 5

استپر موتور ژاپنی (نما 23) Stepper-M-S-15

8,000,000 ریال
نام محصول استپر موتور ژاپنی (نما 23) Stepper-M-S-15 طول (mm) 51 نما (mm) 23 تعداد سیم 6 قطر شفت (mm)

استپر نما (23) Stepper-M-S-28

8,000,000 ریال
نام محصول استپر نما (23) Stepper-M-S-28 طول (mm) 50 نما (mm) 23 تعداد سیم 8 قطر شفت (mm) 7

استپر موتور ژاپن نما (23) Stepper-M-S-27

8,000,000 ریال
نام محصول استپر موتور ژاپن نما (23) Stepper-M-S-27 طول (mm) 39 نما (mm) 23 تعداد سیم 4 درجه 1.8 قطر

استپر موتور ساخت سوئیس نما (23) Stepper-M-S-04

8,000,000 ریال
نام محصول استپر موتور ساخت سوئیس نما (23) Stepper-M-S-04 طول (mm) 50 نما (mm) 23 تعداد سیم 5 درجه 0.72

استپر موتور نما (23) Stepper-M-S-02

8,000,000 ریال
نام محصول استپر موتور Stepper-M-S-02 طول (mm) 49 نما (mm) 23 تعداد سیم 6 درجه 1.8

استپر موتور نما (23) Stepper-M-S-01

8,000,000 ریال
نام محصول استپر موتور Stepper-M-S-01 طول (mm) 50 نما (mm) 23 تعداد سیم 6 درجه 1.8