نمایش 1–12 از 167 نتیجه

واشر پلاستیکی PL-G-H-I-01

40,000 ریال
نام محصول واشر پلاستیکی PL-G-H-I-01 قطر خارجی(mm) 27 قطر داخلی(mm) 20 ارتفاع(mm) 3 جنس: پلاستیکی

واشر پلاستیکی PL-G-H-I-05

15,000 ریال
نام محصول واشر پلاستیکی PL-G-H-I-05 قطر خارجی(mm) 40 قطر داخلی(mm) 27 ارتفاع(mm) 2 جنس: پلاستیکی

مهره فلزی Nut-J-04

10,000 ریال
نام محصول مهره فلزی Nut-J-04 قطر خارجی (G) (mm)22 قطر خارجی (F)(mm) 19 قطر داخلی(mm) 15 ارتفاع(mm) 3 جنس: فلزی

مهره پلاستیکی Nut-J-05

5,000 ریال
نام محصول مهره پلاستیکی Nut-J-05 قطر خارجی (G) (mm)12 قطر خارجی (F)(mm) 11 قطر داخلی(mm) 7.5 ارتفاع(mm) 3.5 جنس: پلاستیکی

واشر پلاستیکی PL-G-H-I-02

5,000 ریال
نام محصول واشر پلاستیکی PL-G-H-I-02 قطر خارجی(mm) 22 قطر داخلی(mm) 9 ارتفاع(mm) 2 جنس: پلاستیکی

واشر پلاستیکی PL-G-H-I-04

5,000 ریال
نام محصول واشر پلاستیکی PL-G-H-I-04 قطر خارجی(mm) 19 قطر داخلی(mm) 10 ارتفاع(mm) 2 جنس: پلاستیکی

واشر پلاستیکی PL-G-H-I-03

5,000 ریال
نام محصول واشر پلاستیکی PL-G-H-I-03 قطر خارجی(mm) 22 قطر داخلی(mm) 10 ارتفاع(mm) 4 جنس: پلاستیکی

SPK22

برای قیمت تماس بگیرید
فنر کشی طول فنر 126 قطر خارجی 3 قطر سیم فنر 0.4

SPK21

برای قیمت تماس بگیرید
فنر کشی طول فنر 60 قطر خارجی 55 قطر سیم فنر 2

SPK17

برای قیمت تماس بگیرید
فنر کشی طول فنر 28 قطر خارجی 6.5 قطر سیم فنر 0.5

SPK16

برای قیمت تماس بگیرید
فنر کشی طول فنر 27 قطر خارجی 4.5 قطر سیم فنر 0.5

SPK15

برای قیمت تماس بگیرید
فنر کشی طول فنر 23 قطر خارجی 8 قطر سیم فنر 0.8