در حال نمایش 5 نتیجه

واشر پلاستیکی PL-G-H-I-01

40,000 ریال
نام محصول واشر پلاستیکی PL-G-H-I-01 قطر خارجی(mm) 27 قطر داخلی(mm) 20 ارتفاع(mm) 3 جنس: پلاستیکی

واشر پلاستیکی PL-G-H-I-05

15,000 ریال
نام محصول واشر پلاستیکی PL-G-H-I-05 قطر خارجی(mm) 40 قطر داخلی(mm) 27 ارتفاع(mm) 2 جنس: پلاستیکی

واشر پلاستیکی PL-G-H-I-02

5,000 ریال
نام محصول واشر پلاستیکی PL-G-H-I-02 قطر خارجی(mm) 22 قطر داخلی(mm) 9 ارتفاع(mm) 2 جنس: پلاستیکی

واشر پلاستیکی PL-G-H-I-04

5,000 ریال
نام محصول واشر پلاستیکی PL-G-H-I-04 قطر خارجی(mm) 19 قطر داخلی(mm) 10 ارتفاع(mm) 2 جنس: پلاستیکی

واشر پلاستیکی PL-G-H-I-03

5,000 ریال
نام محصول واشر پلاستیکی PL-G-H-I-03 قطر خارجی(mm) 22 قطر داخلی(mm) 10 ارتفاع(mm) 4 جنس: پلاستیکی