در حال نمایش 7 نتیجه

موتور ذغالی ولتاژ (12-24) DC-M-S-50

500,000 ریال
نام محصول موتور ذغالی ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 10 دور(RPM) 13000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 43 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 19 سایزM

موتور ذغالی ولتاژ (6-12) DC-M-S-51

500,000 ریال
نام محصول موتور ذغالی ولتاژ(V) 6-12 جریان(mA) 130 دور(RPM) 11000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 44 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 18 سایزM

موتور ذغالی ولتاژ (6-12) DC-M-S-52

500,000 ریال
نام محصول موتور DC12-24V ولتاژ(V) 6-12 جریان(mA) 30 دور(RPM) 6000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 55 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 18 سایزM

موتور ذغالی ولتاژ(6-12) DC-M-S-48

400,000 ریال
نام محصول موتور DC6-12V ولتاژ(V) 6-12 جریان(mA) 90 دور(RPM) 6000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 40 عرض(mm) 28 ارتفاع(mm) 18 سایزM

MD30

350,000 ریال
نام محصول موتور اسباب بازی ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 60 دور(RPM) 11000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 43 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 19

موتور اسباب بازی ولتاژ (6-12) DC-M-S-41

350,000 ریال
نام محصول موتور اسباب بازی ولتاژ(V) 6-12 جریان(mA) 30 دور(RPM) 7000 قطر شفت(mm) 1.8 طول(mm) 35 عرض(mm) 18 ارتفاع(mm) 14

موتور ذغالی ولتاژ (12-24) DC-M-S-47

300,000 ریال
نام محصول موتور ذغالی ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 130 دور(RPM) 14000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 42 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 18 سایزM