نمایش 1–12 از 53 نتیجه

موتور گیبرکس ولتاژ (12-24) DC-M-G-05

5,000,000 ریال
نام محصول موتور گیبرکس ولتاژ (12-24) DC-M-G-05 قطر شفت (mm) 8 طول شفت (mm) 18 ولتاژ (12-24) آمپر 170-85 RPM

موتور گیبرکس ولتاژ (24) DC-M-G-09

4,000,000 ریال
نام محصول موتور گیبرکس ولتاژ (24) DC-M-G-09 قطر شفت (mm) 4 طول شفت (mm) 10 ولتاژ 24 آمپر 60 RPM

موتور گیبرکس بوهلر Buhler آلمان ولتاژ (12-24) DC-M-G-11

3,500,000 ریال
نام محصول موتور گیبرکس بوهلر Buhler آلمان ولتاژ (12-24) DC-M-G-11 قطر شفت (mm) 6 طول شفت (mm) 4 ولتاژ (12-24)

موتور گیبرکس ولتاژ (12) DC-M-G-16

3,500,000 ریال
نام محصول موتور گیبرکس ولتاژ (12) DC-M-G-16 قطر شفت (mm) 5 طول شفت (mm) 21 ولتاژ 12 آمپر 130 RPM

موتور گیبرکس ولتاژ (12-24) DC-M-G-07

3,000,000 ریال
نام محصول موتور گیبرکس ولتاژ (12-24) DC-M-G-07 قطر شفت (mm) 5 طول شفت (mm) 9 ولتاژ 12-24 آمپر 150-300 RPM

موتور گیبرکس ولتاژ (9) DC-M-G-12

2,800,000 ریال
نام محصول موتور گیبرکس ولتاژ (9) DC-M-G-12 قطر شفت (mm) 5 طول شفت (mm) 14 ولتاژ 9 آمپر 150 RPM

موتور گیبرکس ولتاژ (12) DC-M-G-03

2,000,000 ریال
نام محصول موتور گیبرکس ولتاژ (12) DC-M-G-03 قطر شفت (mm) 6 طول شفت (mm) 22 ولتاژ 12 آمپر 20 RPM

موتور گیبرکس خورشیدی بوهلر Buhler آلمان ولتاژ (12) DC-M-G-10

1,800,000 ریال
نام محصول موتور گیبرکس خورشیدی بوهلر Buhler آلمان ولتاژ (12) DC-M-G-10 قطر شفت (mm) 6 طول شفت (mm) 5 ولتاژ

موتور گیبرکس دو طرفه ژاپنی ولتاژ (1.5-6) DC-M-G-14

1,000,000 ریال
نام محصول موتور گیبرکس دو طرفه ژاپنی ولتاژ (1.5-6) DC-M-G-14 قطر شفت (mm) 2 طول شفت (mm) 30 ولتاژ 1.5-6

MDG53

برای قیمت تماس بگیرید

MDG49

برای قیمت تماس بگیرید
موتور گیربکس ژاپنی شفت بغل 60mA_20RPM_24v

MDG48

برای قیمت تماس بگیرید