در حال نمایش 6 نتیجه

موتور اسباب بازی ولتاژ (3-12) DC-M-S-27

500,000 ریال
نام محصول موتور اسباب بازی ولتاژ(V) 3-12 جریان(mA) 100 دور(RPM) 11000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 42 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 18

موتور اسباب بازی ولتاژ (6-12) DC-M-S-25

400,000 ریال
نام محصول موتور DC12V ولتاژ(V) 6-12 جریان(mA) 90 دور(RPM) 10000 قطر شفت(mm)2 طول(mm) 42 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 18 شفت متوسط وزن:34

موتور اسباب بازی ولتاژ (12-24) DC-M-S-32

400,000 ریال
نام محصول موتور DC12-24V ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 20 دور(RPM) 7000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 53 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 18 پین

موتور اسباب بازی ولتاژ (12-24) DC-M-S-34

400,000 ریال
نام محصول موتور اسباب بازی ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 40 دور(RPM) 8000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 62 عرض(mm) 30 ارتفاع(mm) 18

موتور اسباب بازی ولتاژ (12-24 ) DC-M-S-33

400,000 ریال
نام محصول موتور اسباب بازی ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 30 دور(RPM) 7000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 62 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 18

موتور اسباب بازی ولتاژ (12-24) DC-M-S-29

400,000 ریال
نام محصول موتور اسباب بازی ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 20 دور(RPM) 6000 طول(mm) 12 قطر شفت(mm) 2 طول: (mm)55 عرض(mm) 24