نمایش 1–12 از 109 نتیجه

موتور dc دو شفت ولتاژ(12-24) DC-M-S-105

4,000,000 ریال
نام محصول موتور ولتاژ (12-24) DC-M-S-105     ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 110 دور(RPM) 4000 قطر شفت(mm) 4 طول(mm) 95 عرض(mm)

موتور dc دریل rs555h ولتاژ (6-12) DC-M-S-110

3,000,000 ریال
نام محصول موتور dc دریل rs555h ولتاژ (6-12) DC-M-S-110 ولتاژ(V) 6-12 جریان(A) 3 دور(RPM) 25000 قطر شفت(mm) 3.2 طول(mm) 67 عرض(mm) 35 ارتفاع(mm) 35 وزن: 147 گرم

موتور dc ولتاژ (12-24) DC-M-S-104

3,000,000 ریال
نام محصول موتور DC12-24V ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 50 دور(RPM) 3000 قطر شفت(mm) 4 طول(mm) 82 عرض(mm) 40 ارتفاع(mm) 40 وزن:

موتور dc دریل rs555s ولتاژ (6-12) DC-M-S-111

3,000,000 ریال
نام محصول موتور DC6-12V ولتاژ(V) 6-12 جریان(mA) 7000 دور(RPM) 30000 قطر شفت(mm) 3.2 طول(mm) 67 عرض(mm) 36 ارتفاع(mm) 36 Rs535

موتور dc انکدر ولتاژ(24) DC-M-S-102

2,500,000 ریال
نام محصول موتور DC24V ولتاژ(V) 24 جریان(mA) 80 دور(RPM) 6000 قطر شفت(mm) 3 طول(mm) 90 عرض(mm) 31 ارتفاع(mm) 31 وزن:

موتور dc ولتاژ (12-24) DC-M-S-112

2,000,000 ریال
نام محصول موتور dc ولتاژ (12-24) DC-M-S-112 ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 400 دور(RPM) 8000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 66 عرض(mm) 34 ارتفاع(mm) 34 وزن: 160 گرم

موتور cd ولتاژ (12-24) DC-M-S-81

2,000,000 ریال
نام محصول موتور cd ولتاژ (12-24) DC-M-S-81 ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 40 دور(RPM) 8000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 32 عرض(mm) 30

موتور dc ولتاژ(12-24) DC-M-S-106

2,000,000 ریال
نام محصول موتور DC3-6V ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 50 دور(RPM) 6000 قطر شفت(mm) 3 طول(mm) 77 عرض(mm) 31 ارتفاع(mm) 31 وزن:

موتور dc ولتاژ (12-24) DC-M-S-99

2,000,000 ریال
نام محصول موتور DC12-24V ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 130 دور(RPM) 16000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 66 عرض(mm) 30 ارتفاع(mm) 30 وزن:

موتور dc انکدر ولتاژ(12-24) DC-M-S-100

2,000,000 ریال
نام محصول موتور DC12-24V ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 40 دور(RPM) 5000 قطر شفت(mm) 4 طول(mm) 76 عرض(mm) 32 ارتفاع(mm) 32 وزن:

موتور dc دو شفت rs545ph ولتاژ (12-24) DC-M-S-109

2,000,000 ریال
نام محصول موتور DC12-24V ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 60 دور(RPM) 9000 قطر شفت(mm) 3.2 طول(mm) 80 عرض(mm) 38 ارتفاع(mm) 38 Rs545