در حال نمایش 5 نتیجه

موتور سشواری ولتاژ(4.2) DC-M-S-88

500,000 ریال
نام محصول موتور DC4.2V ولتاژ(V) 4.2 جریان(mA) 10 دور(RPM) 1200 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 41 عرض(mm) 26 ارتفاع(mm) 26 سایز

موتور سشواری ولتاژ(12-24) DC-M-S-85

500,000 ریال
نام محصول موتور DC12-24V ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 10 دور(RPM) 3000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 50 عرض(mm) 25 ارتفاع(mm) 25 سایز

موتور سشواری ولتاژ (3-6) DC-M-S-86

450,000 ریال
نام محصول موتور DC3-6V ولتاژ(V) 3-6 جریان(mA) 20 دور(RPM) 11000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 48 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 24 سایز

موتور سشواری ولتاژ (3-6) DC-M-S-84

350,000 ریال
نام محصول موتور سشواری ولتاژ(V) 3-6 جریان(mA) 90 دور(RPM) 8000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 42 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 24 سایز

MD60

300,000 ریال
نام محصول موتور اسباب بازی ولتاژ(V) 3-6 جریان(mA) 150 دور(RPM) 10000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 45 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 24