در حال نمایش 9 نتیجه

موتور اسباب بازی ولتاژ (3-6) DC-M-S-65

400,000 ریال
نام محصول موتور DC3-6V ولتاژ(V) 3-6 جریان(mA) 100 دور(RPM) 12000 قطر شفت(mm) 1.5 طول(mm) 31 عرض(mm) 14 ارتفاع(mm) 12 به

موتور پروازی ولتاژ (3-4.5) DC-M-S-53

250,000 ریال
نام محصول موتور DC3-4.5V ولتاژ(V) 3-4.5 جریان(mA) 50 دور(RPM) 15000 قطر شفت(mm) 0.75 طول(mm) 17 عرض(mm) 6 ارتفاع(mm) 6 کورلس

MD62

250,000 ریال
نام محصول موتور پروازی ولتاژ(V) 3-6 جریان(mA) 20 دور(RPM) 20000 قطر شفت(mm) 1 طول(mm) 30 عرض(mm) 10 ارتفاع(mm) 8 براش

موتور پروازی ولتاژ (1.5-6) DC-M-S-54

250,000 ریال
نام محصول موتور پروازی ولتاژ(V) 1.5-6 جریان(mA) 50 دور(RPM) 18000 قطر شفت(mm) 0.75 طول(mm) 18 عرض(mm) 7 ارتفاع(mm) 4 براش

موتور اسباب بازی ولتاژ (3-6) DC-M-S-62

250,000 ریال
نام محصول موتور DC3-6V ولتاژ(V) 3-6 جریان(mA) 60 دور(RPM) 11000 قطر شفت(mm) 1.5 طول(mm) 24 عرض(mm) 14 ارتفاع(mm) 12 براش

موتور اسباب بازی ولتاژ (3-6) DC-M-S-61

250,000 ریال
نام محصول موتور اسباب بازی ولتاژ(V) 3-6 جریان(mA) 80 دور(RPM) 7000 قطر شفت(mm) 1 طول(mm) 24 عرض(mm) 14 ارتفاع(mm) 12

MD12

250,000 ریال
نام محصول موتور پروازی ولتاژ(V) 3-6 جریان(mA) 300 دور(RPM) 17000 قطر شفت(mm) 0.75 طول(mm) 25 عرض(mm) 12 ارتفاع(mm) 10 براش

موتور پروازی ولتاژ (1.5-6) DC-M-S-58

250,000 ریال
نام محصول موتور پروازی ولتاژ(V) 1.5-6 جریان(mA) 80 دور(RPM) 16000 قطر شفت(mm)1 طول(mm) 20 عرض(mm) 10 ارتفاع(mm) 8 براش سایز

موتور پروازی ولتاژ (1.5-6) DC-M-S-55

250,000 ریال
نام محصول موتور پروازی ولتاژ(V) 1.5-6 جریان(mA) 500 دور(RPM) 30000 قطر شفت(mm) 0.75 طول(mm) 32 عرض(mm) 8 ارتفاع(mm) 6 براش