نمایش 1–12 از 18 نتیجه

موتور اسباب بازی ولتاژ (3-12) DC-M-S-27

500,000 ریال
نام محصول موتور اسباب بازی ولتاژ(V) 3-12 جریان(mA) 100 دور(RPM) 11000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 42 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 18

موتور سشواری ولتاژ(4.2) DC-M-S-88

500,000 ریال
نام محصول موتور DC4.2V ولتاژ(V) 4.2 جریان(mA) 10 دور(RPM) 1200 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 41 عرض(mm) 26 ارتفاع(mm) 26 سایز

موتور سشواری ولتاژ(12-24) DC-M-S-85

500,000 ریال
نام محصول موتور DC12-24V ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 10 دور(RPM) 3000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 50 عرض(mm) 25 ارتفاع(mm) 25 سایز

موتور سشواری ولتاژ (3-6) DC-M-S-86

450,000 ریال
نام محصول موتور DC3-6V ولتاژ(V) 3-6 جریان(mA) 20 دور(RPM) 11000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 48 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 24 سایز

موتور اسباب بازی ولتاژ (6-12) DC-M-S-25

400,000 ریال
نام محصول موتور DC12V ولتاژ(V) 6-12 جریان(mA) 90 دور(RPM) 10000 قطر شفت(mm)2 طول(mm) 42 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 18 شفت متوسط وزن:34

موتور اسباب بازی ولتاژ (12-24) DC-M-S-32

400,000 ریال
نام محصول موتور DC12-24V ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 20 دور(RPM) 7000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 53 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 18 پین

موتور اسباب بازی ولتاژ (12-24) DC-M-S-34

400,000 ریال
نام محصول موتور اسباب بازی ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 40 دور(RPM) 8000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 62 عرض(mm) 30 ارتفاع(mm) 18

موتور اسباب بازی ولتاژ (12-24 ) DC-M-S-33

400,000 ریال
نام محصول موتور اسباب بازی ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 30 دور(RPM) 7000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 62 عرض(mm) 24 ارتفاع(mm) 18

موتور اسباب بازی ولتاژ (12-24) DC-M-S-29

400,000 ریال
نام محصول موتور اسباب بازی ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 20 دور(RPM) 6000 طول(mm) 12 قطر شفت(mm) 2 طول: (mm)55 عرض(mm) 24

موتور اسباب بازی ولتاژ (12-24) DC-M-S-17

350,000 ریال
نام محصول موتور اسباب بازی ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 80 دور(RPM) 9000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 38 عرض(mm) 20 ارتفاع(mm) 15

موتور اسباب بازی ولتاژ (12-24) DC-M-S-21

350,000 ریال
نام محصول موتور اسباب بازی ولتاژ(V) 12-24 جریان(mA) 40 دور(RPM) 11000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 55 عرض(mm) 20 ارتفاع(mm) 15

موتور اسباب بازی ولتاژ (6-24) DC-M-S-19

350,000 ریال
نام محصول موتور اسباب بازی ولتاژ(V) 6-24 جریان(mA) 100 دور(RPM) 16000 قطر شفت(mm) 2 طول(mm) 45 عرض(mm) 20 ارتفاع(mm) 15