در حال نمایش 5 نتیجه

موتور AC جوجه کشی براکت دار AC-M-G-01

5,000,000 ریال
طول: 60 میلیمتر عرض: 60 میلیمتر ارتفاع: 60 میلیمتر طول شفت: 20 میلیمتر قطر شفت: 6.7 میلیمتر ولتاژ: 220 آمپر:

موتور (AC) AC-M-G-03(استوک)

1,850,000 ریال
طول: 30 میلیمتر عرض: 43 میلیمتر ارتفاع: 43 میلیمتر طول شفت: 13 میلیمتر قطر شفت: 4 میلیمتر ولتاژ: 100 آمپر:-

موتور (AC) AC-M-G-02(استوک)

1,500,000 ریال
طول: 20 میلیمتر عرض: 65 میلیمتر ارتفاع: 50 میلیمتر طول شفت: 14 میلیمتر قطر شفت: 7 میلیمتر ولتاژ: 12 آمپر:-

موتور (AC) AC-M-G-05(استوک)

1,500,000 ریال
طول: 34 میلیمتر عرض: 66 میلیمتر ارتفاع: 53 میلیمتر طول شفت: 15 میلیمتر قطر شفت: 4 میلیمتر ولتاژ: 220 آمپر:-

موتور AC آمریکایی AC-M-G-04(استوک)

1,500,000 ریال
طول: 34 میلیمتر عرض: 59 میلیمتر ارتفاع: 54 میلیمتر طول شفت: 5 میلیمتر قطر شفت: 6 میلیمتر ولتاژ: 220 آمپر:-